خبر بد برای استقلال و پژمان منتظری

فیلم | مردم پاسخ دادند؛ عملکرد وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم چگونه بود؟
مدافع استقلال مدت نسبتا زیادی را از میادین دور خواهد بود.

فیلم | مردم پاسخ دادند؛ عملکرد وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم چگونه بود؟