فیلم | رهبر انقلاب چه اوقاتی از سال به کوه می‌روند؟

فیلم | مراحل ساخت یک خودروی «بی.ام.و»
در ویدئوی زیر لحظاتی کمتر دیده شده از کوه پیمایی رهبرانقلاب را مشاهده می کنید.

فیلم | مراحل ساخت یک خودروی «بی.ام.و»