بای بای خانم سیاستمدار!

فیلم | مدارس داعش چه آموزش‌هایی به بچه‌ها می‌دهند؟
پالیتیکال کارتونز این کاریکاتور را با عنوان «خداحافظ آنگلا!» و در حاشیه پایان ریاست جمهوری اوباما منتشر کرده است.

فیلم | مدارس داعش چه آموزش‌هایی به بچه‌ها می‌دهند؟

دانلود مستقیم تلگرام فارسی