فیلم | جسد دختربچه بیمار به امید یافتن درمان در آینده منجمد شد

فیلم | مداحی آذری ویژه اربعین در حضور رهبر انقلاب
دادگاهی در انگلیس رای داده است که برای برآوردن خواست یک دختر چهارده ساله برای انجماد جسدش پس از مرگ و بازگرداندن آن به حیات مانعی وجود ندارد.

فیلم | مداحی آذری ویژه اربعین در حضور رهبر انقلاب

سایت گیم