حضور عارف در شهرداری تهران منتفی شد

فیلم | ماشین بدون راننده چند نفر را زیر گرفت!
ایلنا نوشت: رییس فراکسیون امید بر تداوم حضور در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد و بر این اساس بحث حضور عارف در شهرداری تهران منتفی است.

فیلم | ماشین بدون راننده چند نفر را زیر گرفت!