«چل گیس» در تئاتر شهر روی صحنه می‌رود

فیلم | ماجرای چمدانی که جشنواره را تعطیل کرد
حسین جمالی براساس ایده علی و هدایت هاشمی، نمایش «چل گیس» را در تئاتر شهر روی صحنه می‌برد.

فیلم | ماجرای چمدانی که جشنواره را تعطیل کرد