روحانی:اگر برجام نبود حتما رشداقتصادی نداشتیم/قیمت دلار کم می‌شود/وزرای اقتصادی دعوایی باهم ندارند/3

فیلم | لحظه ورود مهاجمین به ساختمان باشگاه شبانه در ترکیه
رئیس جمهور موضوعی که در رسانه ها از آن به دعوای وزرای اقتصادی تعبیر می شود را دعوا ندانست و تاکید کرد که در سطح اختلاف است و این اختلاف ها طبیعی است.

فیلم | لحظه ورود مهاجمین به ساختمان باشگاه شبانه در ترکیه