وزیر کشور فرانسه استعفا کرد

فیلم | لحظه حمله مرد مهاجم به یک افسر زن در فرودگاه پاریس
واحد مرکزی خبر نوشت: در پی افشای رسوایی مشاغل جعلی که برونو لو رو، وزیر کشور فرانسه برای دو دختر خود در دوران نمایندگی در پارلمان این کشور ایجاد کرده بود، وی روز سه شنبه از سمت خود استعفاء کرد.

فیلم | لحظه حمله مرد مهاجم به یک افسر زن در فرودگاه پاریس