افزایش 82 درصدی صادرات ایران به عمان

فیلم | لحظه حضور هیلاری و بیل کلینتون برای رای دادن
میزان صادرات کشورمان به عمان 82 و 67 صدم درصد افزایش یافت.

فیلم | لحظه حضور هیلاری و بیل کلینتون برای رای دادن

دانلود تلگرام