مدیرعامل خانه سینما: اهل فریاد زدن و عربده‌کشی نیستم

فیلم | لحظه آغاز تور ۱۲۶ هزار کیلومتری کاپ «جام جهانی فوتبال»
منوچهر شاهسواری در نشست جشن خانه سینما عنوان کرد که خودش را رئیس خانه سینما نمی‌داند، بلکه وکیل آن‌هاست.

فیلم | لحظه آغاز تور ۱۲۶ هزار کیلومتری کاپ «جام جهانی فوتبال»