تصاویر | بارش برف نابهنگام و باغ‌های سرمازده در مازندران

فیلم | لحظاتی پس از انفجار تروریستی مرگبار در عراق
بارش برف نابهنگام آسیب زیادی به محصولات زراعی در استان مازندران وارد کرده و باغداران مجبور به برداشت پیش از موعد مرکبات شدند.

فیلم | لحظاتی پس از انفجار تروریستی مرگبار در عراق