تصاویر | حمله تروریستی با ورود کامیون به بازار کریسمس برلین | ۹ نفر کشته شدند

فیلم | لحظاتی بعد از ورود کامیون به بازار کریسمس در برلین
یک کامیون در پایتخت آلمان به جمعیت حاضر در بازار کریسمس برخورد کرد و ۹ نفر کشته شده و ۵۰ نفر زخمی شدند.

فیلم | لحظاتی بعد از ورود کامیون به بازار کریسمس در برلین