۳گم شده آتش سوزی برج گرنفل لندن که احتمال میرود ایرانی باشند/ عکس

فیلم | غارت فروشگاه‌های قطری در خاک عربستان
طبق آخرین آمار، تاکنون ١٧نفر آتش سوزی برج گرنفل جان خود را از دست داده اند اما این احتمال وجود دارد که تعداد کشته ها به بالای ۱۰۰ نفر برسد. تعداد زیادی از ساکنین برج ناپدید شده اند.

فیلم | غارت فروشگاه‌های قطری در خاک عربستان