در کنفرانس مطبوعاتی وزرای خارجه ایران و آلمان چه گذشت؟

فیلم | عید فطر در خوزستان به صرف قهوه عربی!
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آلمان پس از دیدار و گفتگوی خصوصی در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی حاضر شدند.

فیلم | عید فطر در خوزستان به صرف قهوه عربی!