پسر خلف دیروز، دزد مسلح امروز/ روایتی از سرقت مسلحانه امروز از بانک‌ تجارت در قزوین

فیلم | عکس‌العمل ربایندگان بنیتا بعد از دیدن عکس جسد او
ایسنا نوشت: شاهد ماجرای سرقت مسلحانه بانک تجارت شعبه قزوین گفت: سارق بانک یکی از ساکنان شهرک میرداماد است که دارای اختلال روحی و روانی است.

فیلم | عکس‌العمل ربایندگان بنیتا بعد از دیدن عکس جسد او