دلار در شش ماه گذشته سقوط کرده اما هنوز هم عزیز است

فیلم | عملیات نجات مردی که توسط آسانسور بلعیده شد
اکونومیست چند سالی است که شاخص بیگ‌مک را معرفی کرده و اکنون این شاخص مورد استفاده بسیاری از اقتصاددان‌ها نیز قرار می‌گیرد.

فیلم | عملیات نجات مردی که توسط آسانسور بلعیده شد