التهاب بازار سرمایه از بحث های برجامی

فیلم | عاقبت فرار پورشه از صحنه تصادف
آمریکا در خروج از برجام تنهاست. اگر آمریکا این تنهایی را به جان بخرد و از برجام خارج شود، مسئله تعیین‌کننده دیگر میزان انسجام داخلی ما برای مقابله با تهدیدهای ناشی از این خروج است.

فیلم | عاقبت فرار پورشه از صحنه تصادف