پارس جنوبی با الودگی هوا چه کرد؟

فیلم | عاقبت غیرمنتظره سیگار کشیدن در پمپ بنزین!
برداشت گاز از عظیم‌ترین منابع گازی جهان، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی را بر آن داشت تا مأموریت خود را بر مبنای ارزش‌آفرینی حداکثری از منابع گازی منطقه از طریق پالایش گاز پایدار گاز طبیعی و تولید محصولات جانبی همراه با توسعه خدمات فنی دانش‌محور،قرار دهد.

فیلم | عاقبت غیرمنتظره سیگار کشیدن در پمپ بنزین!