«پپرونى براى دیکتاتور» به شیراز مى‌رود

فیلم | صف طولانی قطری‌ها برای خروج از عربستان
نمایش «پپرونى براى دیکتاتور» که بیش از ١٣٠ اجرا را در تهران پشت سر گذاشته است، از ١٦ تا ١٩ خرداد در شیراز روی صحنه مى‌رود .

فیلم | صف طولانی قطری‌ها برای خروج از عربستان