توضیحات فرماندار تهران درباره شلیک پدافند به سوی یک فروند پهپاد /جای نگرانی نیست

فیلم | شلیک ممتد ضدهوایی در نقاط مرکزی تهران
تسنیم نوشت:‌ فرماندار تهران گفت: شلیک پدافند به سوی یک فروند پهپاد صورت گرفته است.

فیلم | شلیک ممتد ضدهوایی در نقاط مرکزی تهران