شعار «درود بر روحانی» در پاسخ به تجمع سازمان‌یافته علیه رئیس‌جمهور

فیلم | شعار علیه خودی‌ها در راهپیمایی روز قدس
ظهر امروز در حاشیه راهپیمایی روز قدس، تعداد محدودی افراد سازمان دهی شده، اقدام به سر دادن شعارهایی علیه شخص رییس جمهور کردند.

فیلم | شعار علیه خودی‌ها در راهپیمایی روز قدس