تشکیل جلسه کارگروه پروژه ملی جی نف

فیلم سینمایی دلاوران زاگرس در انتظار مساعدت استانداری / فرصتی برای به تصویر کشیدن رشادتهای لرستان
کارگروه ملی جی نف با حضور مدیر کل پست لرستان ،مدیر فناوری اطلاعات وشبکه دولت استانداری ،مدیر کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان و سایر اعضا تشکیل شد.

فیلم سینمایی دلاوران زاگرس در انتظار مساعدت استانداری / فرصتی برای به تصویر کشیدن رشادتهای لرستان