توضیحات بروجردی درباره بیانیه کمیسیون امنیت ملی پیرامون اقدام کریمی قدوسی

فیلم | سوپرگل دیدنی نیمار و یارانش در سانتوس | یک گل تکرارنشدنی
ایرنا نوشت: رییس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اینکه بیانیه منتشر شده امروز در خصوص اقدام کریمی قدوسی در انتشار سخنان وزیر امور خارجه، بیانیه اکثریت اعضای این کمیسیون است گفت: اما این بیانیه رسمی نیست.

فیلم | سوپرگل دیدنی نیمار و یارانش در سانتوس | یک گل تکرارنشدنی