پاسخ دفتر شهردار تهران به احمد توکلی: بنا بر نظر دادستان درمورد گزارش املاک شهرداری سکوت می‌کنیم!

فیلم | سلاح‌های آمریکایی و اسرائیلی در مخفیگاه گروه‌های تروریستی
مهر نوشت: دفتر شهردار تهران در نامه ای به احمد توکلی آورده است: گرچه در اعلام نتایج تحقیق توسط احمد توکلی، مواردی بیان شد که بعضا دارای اشکالات حقوقی یا عددی است اما بنا بر نظر دادستان سکوت می کنیم.

فیلم | سلاح‌های آمریکایی و اسرائیلی در مخفیگاه گروه‌های تروریستی

دانلود مستقیم تانگو جدید