سفیر قطر، اردن را به مقصد دوحه ترک کرد

فیلم | سخنان شنیدنی مجری الجزیره خطاب به اعراب: کرامت را از ایرانی‌ها بیاموزیم
ایرنا نوشت: بندر بن محمد العطیفه سفیر قطر در امان پایتخت اردن، روز جمعه در پی تصمیم به کاهش سطح روابط دیپلماتیک میان طرفین، امان را به مقصد دوحه ترک کرد.

فیلم | سخنان شنیدنی مجری الجزیره خطاب به اعراب: کرامت را از ایرانی‌ها بیاموزیم