خداداد عزیزی:آقای تاج لطفا تیم های بدهکار را به لیگ راه ندهید/دم قوچان نژاد گرم،پرچمش بالاست

فیلم | روحانی: برای ساخت موشک و هواپیما از احدی اجازه نخواهیم گرفت
تماشاگران امروز نوشت:خداداد می‌گوید تا وقتی پول نباشد بازیکنی حاضر نمی‌شود در مشهد فوتبال بازی کند چون پیشنهاد تیم‌های دیگر بهتر است.

فیلم | روحانی: برای ساخت موشک و هواپیما از احدی اجازه نخواهیم گرفت