عکس | مهاجرت بزرگ در عکس روز نشنال جئوگرافیک

فیلم | رهبر انقلاب: نوروز باستانی، نوروز پادشاهان بود
عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از عبور دسته‌جمعی گروهی از کل‌های یالدار که گونه‌ای از گاوسانان به شمار می‌آیند از رودخانه مارا در کنیا اختصاص یافته است.

فیلم | رهبر انقلاب: نوروز باستانی، نوروز پادشاهان بود