وقتی امام حسن(ع) با واقعیت‌های زمانش تعامل می‌کند

فیلم | رشیدپور به ابتکار: وزیر راه بودید استعفا می‌دادید؟ | چرا آمریکا فقط برای مردم بد است؟
دکتر محمد مسجدجامعی در مطلب اختصاصی خود در خبرآنلاین، موضوع چگونگی تعامل امام حسن(ع)با واقعیت‌های زمانه را تبیین کرده است.

فیلم | رشیدپور به ابتکار: وزیر راه بودید استعفا می‌دادید؟ | چرا آمریکا فقط برای مردم بد است؟