روایت‌ تکان‌دهنده فرار کودک خیابانی از مرکز شبانه‌روزی بهزیستی

فیلم | رباتی که در ۶ دقیقه یک کفش می‌دوزد
روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی نوشت:مثل این است که فیلم را به عقب برگردانده باشی… انگشتت را فشار بدهی روی دکمه استاپ و تصویر برای همیشه ساکن شود روی لحظه‌ای که حس سرخوشی را زیر پوستت جاری می‌کند.

فیلم | رباتی که در ۶ دقیقه یک کفش می‌دوزد