الزام ملی در گسترش تولید برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر

فیلم | دیدار رئیس‌دفتر جدید رئیس جمهور با خانواده شهید حججی
علی شمس اردکانی

فیلم | دیدار رئیس‌دفتر جدید رئیس جمهور با خانواده شهید حججی