تصاویر | تولد نوزاد ۲۴ انگشتی در خراسان

فیلم | دقایق دیدنی والیبال ایران و آمریکا
در واقعه‌ای نادر نوزادی با ۲۴ انگشت در دست و پا در بیمارستان علامه بهلول شهرستان گناباد واقع در خراسان رضوی متولد شد.

فیلم | دقایق دیدنی والیبال ایران و آمریکا