معاون ظریف در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کند

فیلم | دقایق دیدنی بازی استقلال و التعاون عربستان | اولین سه امتیاز آبی‌ها
سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه کشورمان به منظور سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عازم ژنو می شود.

فیلم | دقایق دیدنی بازی استقلال و التعاون عربستان | اولین سه امتیاز آبی‌ها