ابتکار: خشونت داخل خانه علیه زنان و کودکان بسیار زیاد است

فیلم | دشواری‌های بازی در ورزشگاه آزادی از نگاه یک بازیکن کره‌ای
ایسنا نوشت: معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: دسترسی به فرصت‌های مساوی و برابر برای دختران کشور بنا به دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراهم نیست به همین دلیل باید برای این مسئله برنامه‌ریزی‌های صحیح و به هنگام داشته باشیم.

فیلم | دشواری‌های بازی در ورزشگاه آزادی از نگاه یک بازیکن کره‌ای