آغاز پروازهای هواپیمایی اتریش به شیراز

فیلم | خواهر و برادری که برای تامین مخارج زندگی‌شان مار می‌گیرند!
یکشنبه دوم جولای 2017 مصادف با 11 تیرماه، خط هوایی اتریش اولین پرواز خود را در شیراز خواهد داشت.

فیلم | خواهر و برادری که برای تامین مخارج زندگی‌شان مار می‌گیرند!