نخست وزیر فرانسه: اروپا با خطر تجزیه و فروپاشی مواجه است

فیلم | خواهر طاهره را می‌شناسید؟ | از حفاظت امام(ره) تا مسافرکشی
واحدمرکزی خبر نوشت: نخست وزیر فرانسه گفت: سیاست رونق بخشیدن به اقتصاد اروپا نمی تواند به کاهش هزینه دستمزد کارکنان و کسری بودجه عمومی محدود شود.

فیلم | خواهر طاهره را می‌شناسید؟ | از حفاظت امام(ره) تا مسافرکشی

دانلود مستقیم تانگو جدید