کارگردان «ماجرای نیمروز»: امروز در هجمه فیلم‌های اجتماعی واقع‌نما، جای ملاقلی‌پور خالی است

فیلم | خلاقیت خیره کننده شهرداری مشهد
محمدحسین مهدویان از علاقه‌اش به سینمای رسول ملاقلی‌پور نوشت و از پر نشدن جای خالی‌اش در سینما گفت.

فیلم | خلاقیت خیره کننده شهرداری مشهد