رنو به بازار ایران بازگشته است!

فیلم | خاطره کتک‌خوردن بیتا فرهى از خسرو شکیبایی در فیلم هامون
این خبر داغ این روزهای بازار خودروست. اگر از سفر مظفرالدین‌شاه به فرنگ و خرید دو اتوموبیل رنو توسط او بگذریم، رابطه‌ی جدی بازار خودروی ایران و رنو به حدود سه دهه پیش باز می‌گردد.

فیلم | خاطره کتک‌خوردن بیتا فرهى از خسرو شکیبایی در فیلم هامون