کولایی درباره احتمال شهردار شدنش: برای پیروزی آمده‌ام / آبرویم را برای شهرداری می‌گذارم

فیلم | حواشی مراسم برترین های فصل ٩٦-٩٥ فوتبال کشور
الهه کولایی،‌ به عنوان یکی از نامزدهای شهرداری تهران، گفت: این که عده‌ای بگویند نماینده پوششی شهرداری هستم را قبول ندارم، این نگاه ناشی از قضاوت تاریخی و نگاه به زنان است که فکر می‌کنند زنان نمی‌توانند کاری را انجام دهند و هرجایی که باشند باید مردی باشد که آنها را حمایت یا هدایت کند.

فیلم | حواشی مراسم برترین های فصل ٩٦-٩٥ فوتبال کشور