15 دقیقه اول بازی پرسپولیس پخش نمی‌شود

فیلم | حضور روحانی در میام معدنچیان آزاد شهر | فیلمی که رسانه‌های مخالف سانسور کردند
دیدار فردا شب تیم‌های الوحده و پرسپولیس از دقیقه 15 پخش تلویزیونی می‌شود.

فیلم | حضور روحانی در میام معدنچیان آزاد شهر | فیلمی که رسانه‌های مخالف سانسور کردند