ماشینی که 165 برابر وزن خود را بلند می‌کند

فیلم | حضور ترزا می در مراسم سنتی صرف چای ژاپنی
محققان دانشگاه راتگرز Rutgers در آمریکا موفق به ساخت یک نانو ماشین شده‌اند که قادر به بلند کردن اشیایی با 165 برابر وزن خود است.

فیلم | حضور ترزا می در مراسم سنتی صرف چای ژاپنی