عکس| سلفی دیدنی یک بیمار با حسن روحانی

فیلم | حرکت عجیب یک راننده | خسارت زدن به خودروهای پارک شده!
وحانی که به عیادت شیخ محسن قرائتی رفته بود، همچنین با حضور در چند بخش از بیمارستان خاتم الانبیا(ص)، از بیماران بستری در این بخش‌ها نیز عیادت و با آنان احوالپرسی کرد و از زحمات و تلاش‌های پرسنل، پرستاران و پزشکان این بیمارستان تقدیر کرد.

فیلم | حرکت عجیب یک راننده | خسارت زدن به خودروهای پارک شده!