تصاویر منتخب سال ۲۰۱۶ از نگاه نشریه گاردین | جنگ، انتخابات و المپیک

فیلم | حرف‌های یکی از گورخواب‌هاى نصیرآباد | ما هم ایرانی هستیم
گزارش زیر شامل تصاویر منتخب سال ۲۰۱۶ از نگاه نشریه گاردین است که در میان آن‌ها تصاویری از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، فرونشست زمین در ژاپن، رقابت‌های المپیک، جنگ در حلب و برخی حوادث تروریستی یک سال اخیر به چشم می‌خورد.

فیلم | حرف‌های یکی از گورخواب‌هاى نصیرآباد | ما هم ایرانی هستیم