تصاویر | در روز سرنوشت‌ساز آمریکایی‌ها چه گذشت؟ | پیرترین فردی که رای داد

فیلم | حرف‌های یکی از مجروحان حادثه خونین واژگونی اتوبوس یزدی‌ها
در گزارش تصویری زیر مردم ایالت‌های مختلف آمریکا را مشاهده می‌کنید که برای رای دادن به کاندیدای منتخب خود به سمت محل رای‌گیری می‌روند.

فیلم | حرف‌های یکی از مجروحان حادثه خونین واژگونی اتوبوس یزدی‌ها

دانلود مستقیم تلگرام فارسی