زنجان؛ آماده باش خطرات چهارشنبه سوری

فیلم | حال و هوای ورزشگاه آزادی قبل از بازی استقلال و لوکوموتیو
برای چهارشنبه سوری امسال تمامی هماهنگی های لازم از سوی نهادها و ارگان ها انجام پذیرفته است.

فیلم | حال و هوای ورزشگاه آزادی قبل از بازی استقلال و لوکوموتیو