جلوه گری هنرهای سنتی فارس در ارگ کریمخانی

فیلم | جوان برزیلی زیر دست و پای گاو جان داد
«خبرجنوب» نوشت: یکی از فعالین حوزه میراث فرهنگی فارس نسبت به تغییر کاربری وتبدیل آثار تاریخی این استان به محلی برای فروش مواد خوراکی انتقاد کرد و گفت: چند سالی است که یادمان های تاریخی شهر شیراز به جایگاهی برای فروش مواد خوراکی و زیورآلات چینی و کالاهای کم بها و نامرغوب تبدیل شده، که هویت، اصالت و جایگاه آثار را زیر سوال برده و چهرۀ میراث فرهنگی شهر را خدشه دار کرده است.

فیلم | جوان برزیلی زیر دست و پای گاو جان داد