فیلم | روحانی: ۱۲ نفری پای صندوق برویم!

فیلم جشن حافظ در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شود
روحانی امروز، دوشنبه، در همدان گفت که برای اینکه ناامنی به کشور نیاید باید رای بدهیم و روز 29 اردیبهشت روز خلق حماسه است.

فیلم جشن حافظ در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شود