دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه منصوب شد

فیلم | جشن تولد کیمیا علیزاده در بیمارستان
طی حکمی از سوی مدیر گروه هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبا، جواد کاوندی به عنوان دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه منصوب شد.

فیلم | جشن تولد کیمیا علیزاده در بیمارستان