مناقصات و مزایدات، مهمترین اخبار مورد نیاز روزانه مدیران صنایع کشور

فیلم | جزئیاتی درباره آخرین عملیات شهید حججی
بخش عمده ای از اخبار اقتصادی کشور، مرتبط با حوزه های معاملات مالی و بازار سرمایه است که عموماً با هدف اطلاع از شرایط و شناسایی فرصت ها و امکانات جهت سرمایه گذاری و یا در قالبی هوشمندانه تر، تصحیح مسیر سرمایه گذاری فعلی جهت بنگاه های اقتصادی مورد مطالعه قرار می گیرد.

فیلم | جزئیاتی درباره آخرین عملیات شهید حججی