کار کردن موتوری که کار کردن آن ناممکن به نظر می‌رسید

فیلم | تگرگ شدید در تهران
ایرنا نوشت: اسنادی که به تازگی از سازمان فضایی آمریکا (ناسا) به بیرون درز شده است، نشان می دهد موتور رانش الکترومغناطیسی ناسا که با توجه به قوانین فیزیک کار کردن آن ناممکن به نظر می رسید، به درستی کار می کند.

فیلم | تگرگ شدید در تهران