فیلم | حمله‌ زنبورها‌ به یک خودروی گرانقیمت ‌در کیش

فیلم | تظاهرات علیه طرح ضد اعتیاد رئیس‌جمهور فیلیپین
حمله‌ زنبورها‌ به یک خودروی گرانقیمت ‌در کیش

فیلم | تظاهرات علیه طرح ضد اعتیاد رئیس‌جمهور فیلیپین